Մեր ընկերությունում իրականցվում է նաև տպիչների վերանորոգում և քարտրիջների լիցքավորում: Լիցքավորման համար օգտագործվում են միայն օրիգինալ փոշիներ արտադրված Գերմանիայում կամ Անգլյայում:

Շատ կարևոր է ճիշտ և օրիգինալ փոշիների օգտագործումը: Այն երկարացնում է տպիչի կյանք, թմբուկի փոխարինումը կատարվում է աենաքիչը երկու ամգամ ուշ և իհարկե կարևորվում է տպելու որակը:ՙ