Սև Նժույգ ընկերությունը իրականացնում է ընկերությունների և անհատների համակարգչային սպասարկում:

Ընկերությունների պարագայում սպասարկումը իրականացվում է ինչպես համակարգիչների, այնպես էլ համակարգչային ցանցի, ցանցային սարքավորումների և տպող սարքավորումների:

Սև Նժույգ ընկերությունը իրականցվում է ինչպես համակարգչային ծրագրերի և համակարգերի սպասարկում, այնպես էլ ցանցային սարքավորումների, ուղղորդիչների (routers) և սերվերների ադմինիստրավորում:

Մեր մասնագետները սպասարկվող ընկերությունում իրականացնում են համակարգչային ցանցի նախագծում, կազմակերպում, եղած ցանցերի արդիականացում և կիրառում են միջոցներ բարձրացնելով ցանցի անվտանգությունը՝ ինչպես ֆիզիկական այնպես էլ սերվերային մակարդակներում:

Մեր հաճախորդներին այս ամենին զուգահեռ տրամադրում ենք տեխնիկական խորհրդատվություն ինչպես տեխնիկայի ընտրման, այնպես էլ ցանցային անվտանգության բնագավառում: