Սև Նժույգ ընկերությունը բացի իր հայտարարված գործունեության ուղղություններից իրականցրել է մի շարք ծրագրեր, որոնք բերվում են ստորև:

  • Հոսանքի անխափան սնուցման սարքի վերանորոգում և վերագործարկում 2018թ.

Evo 250 PowerSave 250KW հզորությամբ սարքի վերանորոգման, վերագործարկում և շահագործման հանձնում  

  • ՀայԲիզնեսԲանկ ՓԲԸ-ում հերթերի կառավարման համակարգի տեղադրում 2018թ.
  • Հայաստանի պետական պոլիտեխնիկական համալսարան 2017թ.
  • Հակահրդեհային ահազանգման համակարգի տեղադրում և սպասարկում
  • Արտանիշ, Պորտ Այաս  2017թ.

Օպտիկական ցանցի նախագծում և իրականացում

  • Արխիվային շարժական համակարգեր 2012-2013թ.թ..

Տեղադրված են Առէկսիմբանկում, Զարգացման Հայկական Բանկում, Արցախ բանկում

  • Բանկային պահատուփեր

Ռոզենգրենս ընկերության բանկային պահատուփերը տեղադրվել են Առէկսիմբանկի երկու մասնաճյուղերում