Սև Նժույգ ընկերության մասնագետները կատարում են սովորական և դյուրակիր համակարգիչների մասնակի կամ ամբողջական վերքանորոգում: Ի սկզբանե իրականացնելով դիագնոստիկ աշխատանքներ հատնաբերվում են առկա խնդիրները, որից հետո հաճախորդին առաջարկվում է կատարել վերանորոգում կամ փոխարինում նոր մասերով:

Հնարավոր են դեպքեր, երբ սարքավորումը  բարոյապես մաշված է կամ տվյալ սարքավորման կոմպլեկտավորող դետալները ունեն անիմաստ բարձր գին, որի պատճառով  նպատակահարմար չէ դրանց վերանորոգել կամ կատարել լրացուցիչ ծախսեր: Այս պարագայում իրականացվում է խորհրդատվություն բերելով հիմնավոր փաստարկներ տվյալ որոշման համար:

Մեզ մոտ հաճախորդը ստանալով ճշմարիտ խորհրդատվություն, ինքն է կայացնում որոշում հետագա գործողություններ վերաբերյալ:

Ցանկացած կատարված աշխատանքի համար տրվում է երեաշխիք համապատասխան ժամկետով:

Բացի համակարգիչներից մեզ մոտ նաև իրականացվում է տպիչ սարքերի և հոսանքի անխափան սնուցման սարքերի (UPS) վերանորոգում, մարտկոցների փոխարինում: